HomeContactLinks
AanbodHomeAanbiedingenAccessoiresNieuws

Gouden regels voor het gebruik van accu's
LET OP DE ION ACCU'S MOETEN ALTIJD AAN DE LADERGouden regels voor het gebruik van accu'sbij een e-bike

Om zo lang mogelijk van je fiets (en dusook jouw fietsaccu) te genieten, is het van belang om de fietsaccu goed teonderhouden. In de praktijk is een maximale levensduur van zo’n 4-5 jaar realistisch.Maar wat moet je er nu voor doen om deze maximale levensduur te bereiken? Hierzijn enkele ‘gouden regels’ voor opgesteld. Dezeregels luiden als volgt;

 

De gouden regels

Lees de documentatie

De levensduur van een accu wordt met name beïnvloeddoor de aard en de duur van het gebruik. Iedere lithium-ion accu veroudert opnatuurlijke wijze, zelfs als de accu niet wordt gebruikt.

Zaken die kunnen zorgen voor een beïnvloeding van de levensduur van de accu

Zaken die een positieve invloed hebben op de levensduur van de accu

Langdurige opslag bij hoge temperatuur (meer dan 25 graden)

(Langdurige) Opslag op een koele en droge plaats (tussen de 10 en 20 graden)

Opslag voor een langere tijd in een volledig geladen of ontladen toestand

Opslag voor een langere tijd in een laadtoestand tussen de 30 en 70 procent

Reinigen

Haal deaccu altijd van de fiets voordat u deze gaat reinigen. Voorkom dat deelektrische componenten nat worden en zet hier geen directe waterstraal op. Destekkerpolen af en toe schoonmaken en licht invetten. Een vochtige doek kan in principe geen kwaad.


Winteropslag

Bewaar defietsaccu bij voorkeur tussen 0 en 20 graden, oftewel bij kamertemperatuur. Alsje de accu bewaart bij temperaturen die lager zijn dan -10 graden of hoger dan30 graden, dan zal de levensduur sterk verkorten. Nog een tip: laad de accualtijd bij kamertemperatuur op en niet als de temperatuur onder het vriespuntligt. Haal de accu uit de fiets bij transport van de fiets.

 

Opslag(algemeen)

Temperaturen onder -10 graden en hoger dan 60 graden dienen teworden vermeden.

Wintertijd

In dewinter (in het bijzonder onder 0 graden) de bij kamertemperatuur opgeslagenaccu kort voor vertrek op de elektrische fiets plaatsen. Bij regelmatig fietsenin de kou is het aan te bevelen om thermische beschermhoezen te gebruiken.

Transport

Bij transport van de fiets, altijd de accu van de fiets afhalen enop een veilige wijze vervoeren.

Onderhoud

Met een diagnosetoestel kan de dealer de conditie van de accucontroleren.

Recyclede fietsaccu

Als defietsaccu aan het einde van zijn levensduur is, lever deze dan in bij één vande meer dan tweeduizend inzamelpunten. Gazelle, de fietsbranche en StichtingBatterijen (STIBAT) hebben daarvoor een zorgvuldig inname- en recyclesysteemontwikkeld.

 

 

Terug